REA - R E S E R V I E R T !!!!! verschmust, aufgeschlossen, fröhlich, zutraulich, gutmütig, bewegungsfreudig, lebhaft, verspielt, Mischling (Video auf HP) - Hündin

wien
340,00 €